Audi Forum - Februar 2021

Im Audi Forum Ingolstadt fallen im Dezember alle Jazzveranstaltungen aus.

Audi Forum Ingolstadt
Jazz im Audi Forum Ingolstadt
25. Feb
Do | 20:00 Uhr | EUR 0,- / 0,- |
Joe Wulf & the Gentlemen of Swing
Joe Wulf (tb), Ralph „Mosch“ Himmler (tp), Bert Brandsma (cl), Peter Finken (sax), Christian Lassen (bj, g), Jochen Schaal (b), Matthias Strucken (dr)